Title Image

Hizmetlerimiz

Neler Yapıyoruz?

Hizmetlerimiz

Sağlık hizmetlerinin pazarlamasında pazarlamanın diğer uygulama alanlarına göre gerek hizmet sektörünün kendine has özelliklerinden ve gerekse sağlık konusunun hassasiyetinden kaynaklanan birtakım farklı özellikler söz konusudur.
Sağlık hizmetlerinin pazarlanması, doktorlar ve farklı büyüklükteki sağlık işletmelerinin finansal başarısı için önemlidir. Özel klinikler ve büyük sağlık hizmeti işletmeleri yeni hasta tavrını kavramalı ve hizmetleri tüketicilerin arzu ettiği şekilde sunmalıdır. Memnun hastalar, sadık müşterilere dönüşür. Böylelikle, kendi sağlık hizmeti deneyimleri ve seçtikleri sağlık hizmeti işletmesinin bütünsel başarısında olumlu katılımcılar haline gelirler.
Marka konumlandırma ve strateji odaklı hizmet anlayışımızla sizi rakiplerinizden farklılaştırıyoruz. Her kurumun yapısına göre özel iletişim projeleri geliştiren profesyonel ekibimizle sizlere kaliteli ve doğru iletişim çalışmaları sunarak başarıya giden bu yolda yanınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.
Sağlık sektöründe marka olmak sizi rakiplerinizden ayrıştırır, bilinirliğinizi ve güvenilirliğinizi ön plana çıkartır. Bu anlamda size uygun marka konumlandırma stratejilerini belirliyor ve bu marka konumlandırma üzerinden iletişim çalışmalarınızı hayata geçiriyoruz.

 • Proje Yönetimi
 • Stratejik Pazarlama Danışmanlığı
 • Kurumsal Portföy Yönetimi
 • Hekim Portföy Yönetimi
 • Organizasyon Yapısı ve İş Tanıtım Geliştirme
 • Hasta Hizmetleri ve Pazarlama Entegrasyonu
 • Ürün/Hizmet Kurgusu

Markalaşma sürecinde bulunan firmaların veya hali hazırda marka olan şirketlerin kazanmış oldukları bu konumu daha etkili hale getirme ve küresel boyutta çalışmalar yapabilmelerini sağlama amaçlanır.
Olası bir krizin engellenmesi için uyarı sinyallerini belirleyip, koruma ve önleme mekanizmalarını kurup, mevcut krizin ortadan kaldırılması veya zararlarının en az düzeye indirebilmesi için önlemeleri belirler ve uygularız.
Geliştirilen iletişim hedefleri doğrultusunda medya planı oluşturmak, mesajlarını medya organları ile paylaşmak, kurum ve medya arasındaki iletişimi sürekli kılmak, medya mensuplarına yönelik projeler geliştirmek, raporlama ve analiz yapmak bizim işimiz!
Zamanınızı harcamayın medikal içerik üretimini biz yapıyoruz!
Görsel seçimi ve medikal içerik üretiminde yaratıcı çözüm ve fikirlerimiz ile bu önemli süreci sizi yormadan geçirmenizi sağlıyoruz. Gönül rahatlığı ile teslim edebileceğiniz uzmanlık alanınız için doğru dil ve doğru yaklaşım ile hizmetinizdeyiz.

 • Marka Konumlandırma
 • Stratejik İletişim Danışmanlığı
 • Kriz Yönetimi
 • Yerel/ Ulusal Medya Yönetimi
 • Sosyal Medya Yönetimi
 • Ajans İlişkileri Yönetimi Eğitim/ Danışmanlık
 • İçerik Geliştirme ve İçerik Yönetimi

Kuruma özel hazırladığımız kurum kimliğini yansıtan ve kurumun kullanmak istediği sosyal mecralara özel reklam projeleri, reklam  içerik üretimleri, reklam tasarım çalışmaları, banner tasarımları, reklam hedeflemesi ve aylık reklam raporlamalarınızı sunuyoruz. Bu sayede dijital ortamda pazarlama çalışmalarınızla hedef kitlenize doğrudan erişebilme imkanı sağlıyoruz.
Stratejiden uygulamaya kadar, ayrıntıları kaçırmadan büyük resme bakıyoruz. Dijital, doğası gereği, sürekli büyüyen sonsuz bir medya ortamı olduğundan, listemiz her zaman genişliyor ve tanımlar her zaman değiştiriliyor. Bu kapsamda amacınıza ulaşmanız için gereken en iyi stratejileri belirleyerek yola çıkıyoruz.

 • Mobil uygulama ve yazılım geliştirme
 • Web tasarım
 • Sosyal medya yönetimi
 • İçerik yönetimi
 • Arama motoru optimizasyonu (seo)
 • Dijital pr
 • Online reklam yönetimi&sem
 • Mail marketing
 • Inbound pazarlama

Marka olarak başarılı olmak için müşteriyi tanıyıp, müşteriyle aynı dili konuşarak ve müşterinin isteklerine cevap vermekle gerçekleşiyor
Markanın hedef kitleye doğru biçimde tanıtılması ve aynı zamanda hedef kitleyi satışa yöneltebilecek ikna yeteneğinin de güçlü olması, kreatif çalışmaların en önemli önceliğidir. Bu nedenle bizler markanız için oluşturduğumuz tüm kreatif çalışmalarda hedef kitlenizi tetikleyecek, markayı satın almaya itecek bir strateji oluşturuyoruz.
Sizi ve çalışmalarınızı anlatan ikinci bir önemli mecra da tanıtım materyallerinizdir. Bu anlamda kurumsal kimlik bütünlüğünüze uygun tanıtım materyallerinizi de hazırlamaktayız.
Markanıza ait oluşturulan tanıtım materyalleri tasarımlarının yanında broşür içerik yönetimini de hazırlayarak A’dan Z’ye bu alanda kaliteli hizmet ve çözümler sunmaktayız.

 • Kurumsal Kimlik Tasarımı
 • Görsel Materyal Üretimi
 • Pazarlama Amaçlı Sağlığa Spesifik Tanıtım
 • İçerik Üretimi

Türkiye’deki özel sağlık sektörü hastanelerinin önemli gelir kaynakları, Sosyal Güvenlik Kurumu hasta grubu yanı sıra, özel sağlık sigortaları ve bu sigorta kuruluşlarının sunmuş olduğu diğer hizmet gruplarındaki hastalar, özel emeklilik sandıkları, vakıflar ve aracı hizmet sağlayıcı şirketlerden sağlanan gelirlerdir. Bu gruplardaki hastalardan sağlanan gelirlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sağlanan gelirle mukayese edilince, yüksek olması, özel sağlık sektöründe Anlaşmalı Kurum Yönetimi’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir.

Fides Health  bünyesinde çalışan ve alanında uzman kişilerce hazırlanan ve takibi yapılan Anlaşmalı Kurum Yönetimi hizmet paketimizde, özel sağlık sektörü kurum ve kuruluşlarına özel olarak tanıtım ve tutundurma faaliyeti yürüterek, özel sigorta kuruluşları ve diğer özel sağlık teminat hizmeti sağlayıcıları ile mevcut veya yeni yapılacak anlaşmalarınızı, içinde bulunduğunuz pazardaki en yüksek oranlarda gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Fides Health olarak sizlere sunduğumuz Anlaşmalı Kurum Yönetimi hizmetlerimiz;

 • Özel Sağlık Sigortası Hastane Hizmet Sözleşmesi Yönetimi
 • Tamamlayacı Sağlık Sigortaları Hastane Hizmet Sözleşmesi Yönetimi
 • Yurtdışı ve Yabancı Sağlık Sigortası Hastane Hizmet Sözleşmesi Yönetimi
 • Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri
 • Stratejik Planlama ve Fiyatlandırma Hizmeti
 • Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu Özel Hizmet Panelleri Yönetimi
 • Personel Eğitimi

ANLAŞMALI KURUMLAR YÖNETİMİ ASLINDA İTİBAR YÖNETİMİDİR!

 • Sosyal sorumluluk projeleri
 • Yerel yönetim iş birlikleri
 • Sponsorluk anlaşmaları
 • Etkinlikler
 • Lobi çalışmaları

ANLAŞMALI KURUMLAR YÖNETİMİNİN PAZARLAMA DEPARTMANI İÇERİSİNDEKİ ORGANİZASYONEL KONUMU

KURUMSAL İLETiŞiM DEPARTMANI

 • Basın ilişkileri, PR, iç ve dış iletişim.

PAZARLAMA- SATIŞ VE DIŞ HEKIM İLiŞKiLERi DEPARTMANI

 • Kontratlı ya da kontratsız kurumlar ile polikliniklere, ASM’lere, muayenehane ve diğer hastane hekimlerine yönelik iş geliştirme faaliyetleri.
 • Yeni kontratlar ile  kurumlarla ortak kampanyalar üretilmesi.

FiYATLANDIRMA DEPARTMANI

 • Rakiplere, ticari hedeflere, cari fiyatlara ve anlaşmalı kurumlara göre en uygun fiyat politikasını belirlemek için gerekli analizler.

ÇAĞRI MERKEZI DEPARTMANI

 • Çağrı merkezi hizmeti, randevu ve dış arama ile ürün/hizmet satışı.

ANLAŞMALI KURUMLAR DEPARTMANI YÖNETİM SÜREÇLERİ

 • Özel Sağlık Sigortaları, Banka Sandıkları, Özel Şirketler ve dernekler ile sözleşme imzalanması,
 • Fiyat Teklifi hazırlamak ve gelen fiyat tekliflerini hastane-kurum adına değerlendirmesi,
 • Sözleşme pazarlık süreçlerini yönetilmesi,
 • Faturalandırma süreçlerinin yönetilmesi,
 • Hasta kabul süreçlerinde, hastane ekibine sözleşmesel destek verilmesi.
 • Bankalar ,özel sağlık sigortaları, resmi ve özel sektörlerin provizyon işlemlerinin yönetimi.

BİR SİGORTA ŞİRKETİ İLE SÖZLEŞME İMZALANIRKEN KURUMA İLETİLMESİ ZORUNLU EVRAKLAR

 • Cari Fiyat Listesi,
 • Vergi Levhası,
 • Ruhsat Fotokopisi,
 • İmza Sirküleri,
 • Ticaret Sicil Gazetesi.

 • CRM Alt Yapı Kurulumu Danışmanlığı
 • CRM Eğitimi (Operasyon Çalışanlarına Yönelik)
 • Çağrı Merkezi Kurulum ve İşletme Danışmanlığı

 • Uluslararası Sigorta Şirketleri ile iletişim,
 • Hinterland Danışmanlığı,
 • Devlet Teşviklerine Yönelik Danışmanlık,
 • Assistance Firmalar ile Anlaşmalar yapılması ve ilişki yönetimi,
 • Sağlık turizmi şirketleri-acente ile anlaşmalar yapılması,
 • Fuar vb. organizasyonlarda dahil olmak üzere, katılım, tanıtım, iletişim çalışmaları,
 • Yabancı hasta fiyat ve tedavi bilgilendirme çalışmaları, koordinasyon,
 • Yabancı Hasta karşılama aşamasından başlamak üzere, tedavinin tüm süreçlerinin takibi, koordinasyonu ve ayrılma süreçlerinin takibinin yapılması.

Özel çekim 360 derece video teknolojisiyle ürün, hizmet ve etkinliğinizi deneyimletiyoruz.
Hedef kitlenizin karşısına hiç ummadığı anlarda çıkıp markanızı hatırlatıyor, mümkün olan en düşük bütçeyle müşteriler ve markanız arasında birebir ilişki sağlıyoruz.
Görsel iletişimin en etkili yollarında biri de şüphesiz ki kurumsal imaj fotoğraf çekimleridir. Sağlık reklam ajanslarının medikal sektörde olmalarından dolayı başka dallardaki fotoğraf ajanslarından farkı olmalıdır. Dar muayenehane alanları, doktor portreleri, komplike ameliyathane mekanları ve dış bina çekimleri gibi sağlık sektörüne özel konumlanmış olması gerekmektedir.