Sağlık İşletmelerinde Müşteri Odaklı Kurumsal Kapasite Geliştirme

Tüm işletmelerde olduğu gibi sağlık işletmelerinde de hizmet kalitesi, pazarlamanın gücü ve bir markanın etkisi müşteri odaklı kurumsal kapasitenin geliştirilmesiyle artar. Müşteri odaklı kurumsal kapasite, işletmenin iş süreçlerinin, kurum kültürünün, çalışanlarının ve partnerlerinin yetkinliklerinin pazarlama/marka iletişimi çalışmaları ile uyumlu çalışmasıdır.

saglik danismanligi

Bir zincirin halkası gibi düşünüldüğünde bunlardan birinde yaşanan eksiklik ve hatta diğerleriyle uyumsuzluk bile pazarlama yatırımlarının ve markanın etkisinin boşa gitmesine neden olabilir.

İşletmeniz için yaptığınız tüm yatırımların değerinin en üst düzeye çıkarılması için kurumsal kapasitenizin pazarlamanın gücünü arttıracak ve markanın etkisini daha verimli hale getirecek şekilde inşa edilmesini yönetiyoruz.

Neler Yapıyoruz?

Profesyonel ve bilimsel analiz, araştırma ve derinlemesine mülakatlarla işletmenizin sizin, müşterilerinizin, paydaşlarınızın ve rakiplerinizin gözünden Durum Analizi raporunuzu hazırlıyoruz.

Gap Analizleri ile kurumsal kapasitenizin olması gereken en üst düzeyi ile mevcut durumu arasındaki farkları en ince ayrıntılarına kadar ortaya koyup, bunların iyileştirilmesi için çözüm önerileri üretiyoruz.

Analizlerle ortaya koyulan gelişim fırsatlarını sizinle birlikte sizin için yöneterek işletmenizin iş süreçlerini, hizmet ortamı tasarımını, kurum kültürünü, insan kaynaklarını, pazarlama iletişimini, partner ilişkilerini ve performans sistemini Müşteri Odaklı Kurumsal Kapasite Geliştirme Danışmanlığı ile kuruyoruz.

Tüm bu çalışmalar sonucunda sizin için kurulmuş Müşteri Odaklı Kurumsal Kapasite İlkelerini kurumsal kapasitenizi sürdürülebilir biçimde yönetebileceğiniz bir kılavuz kitapçık olarak sizinle paylaşıyoruz.

Teklif Alın

Alan Kodu (212,545)