Sağlıkta Turizm Pazarlama & İletişim

Bir yazıda daha birlikteyiz. Bu yazımızda sağlık turizminde saha planlaması ve pazarlaması adına verilebilecek danışmanlık hizmetlerine ve dikkat edilmesi gereken konulara değineceğiz.

Sağlık Sektörü, dinamikleri ve prensipleri gereği birçok sektörden daha hassas bir
sektördür. Bu bakış açısı ile yaklaşıldığı zaman bile, verilen hizmetin ticari boyutu ile hizmetin
içeriği birbiriyle çelişmektedir. Başarılı ve efektif bir sağlık turizmi yapılabilmesi için, sağlık turizmine ilişkin çalışmalar yapan firmaların sektörü, paydaşları, iş birliği yapacağı kişileri iyi anlaması
ve iyi tanıması gerekir. Sağlığın kendisine has olan diline vakıf olmalıdırlar. Aynı zamanda sektördeki iş birliği yapılacak kişilerle hukuklarının sağlam olması gerekmektedir. Sağlık turizminde pazarlama ve iletişim danışmanlığı bu nedenlerle önemsenmesi gereken bir iştir. Etik değerler, kurallar, tıbbi dil ve doktorların mesleklerini icra etmelerinin önündeki engel değil koordinatör olunması gerekmektedir.

Sağlık Turizminde Konumu Güçlendirmek Adına Hazırlık Adımları

 • Sağlık turistlerinin devlet kuruluşlarının verdiği destekten bilgi sahibi olmalarını sağlamak.
 • Kurumların internet vb. kanallar üzerinden erişilebilirliklerini kolaylaştırmak.
 • Devlet kurumlarıyla iş birliğini talep etmek; politikalar belirlenirken sektörün problemlerini ve çözüm önerilerini dile getirmek.
 • Özellikle tamamlayıcı hizmetler sunan sağlık turizminde aktif diğer kuruluşlarla ilişkiler geliştirmek.
 • Belirli uzmanlık alanlarına yoğunlaşarak bu alanlarla ilgili özelleştirilmiş pazarlama iletişimi faaliyetlerinde bulunmak.
 • Uluslararası sertifikasyonlarla standartlara uygun kurumlar haline gelmek.
 • Uluslararası kuruluşlar ile iş birliği ve ikili anlaşmalar yaparak uzmanlık alanına uygun ziyaretçiler çekebilmek.
 • Gelişmiş ülkelerle maliyet farklılıklarının vurgulanması ve kalite belgelerinin de kullanımıyla değer pazarlamasının uygulanması.

Sağlık Turizmi Pazarlama ve İletişim Danışmanlığı Hizmetlerimiz

Medikal turizm, termal ve spa–wellness turizmi, ileri yaş ve engelli turizmi gibi birçok alanda sağlık profesyonellerine sağlık turizmi pazarlama ve iletişim danışmanlığı hizmet vermekteyiz.

 • Kurum Analizi
 • Markalaşma Çalışmaları
 • Strateji Belirleme
 • Hizmet ve Fiyat Analizi
 • Pazar Araştırma ve Saha Belirleme (Hinterland Danışmanlığı)
 • Dijital ve Konvansiyonel Pazarlama
 • CRM Altyapısı Oluşturulması
 • Call Center Kurulumu ve Danışmanlığı
 • Database ve Bigdata Yaratma
 • Operasyonel Süreçleri Belirleme
 • Uluslararası Sigorta Şirketleri Yönetimi
 • Acente Yönetimi
 • Kriz Yönetimi
 • Devlet Teşviklerine Yönelik Danışmanlık
 • Akreditasyon Yönetimi

Teklif Alın

Alan Kodu (212,545)