0%

Anlaşmalı Kurumlar Yönetimi

Türkiye’deki özel sağlık sektörü hastanelerinin önemli gelir kaynakları, Sosyal Güvenlik Kurumu hasta grubu yanı sıra, özel sağlık sigortaları ve bu sigorta kuruluşlarının sunmuş olduğu diğer hizmet gruplarındaki hastalar, özel emeklilik sandıkları, vakıflar ve aracı hizmet sağlayıcı şirketlerden sağlanan gelirlerdir. Bu gruplardaki hastalardan sağlanan gelirlerin, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan sağlanan gelirle mukayese edilince, yüksek olması, özel sağlık sektöründe Anlaşmalı Kurum Yönetimi’nin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha bizlere göstermektedir.

Fides Health bünyesinde çalışan ve alanında uzman kişilerce hazırlanan ve takibi yapılan Anlaşmalı Kurum Yönetimi hizmet paketimizde, özel sağlık sektörü kurum ve kuruluşlarına özel olarak tanıtım ve tutundurma faaliyeti yürüterek, özel sigorta kuruluşları ve diğer özel sağlık teminat hizmeti sağlayıcıları ile mevcut veya yeni yapılacak anlaşmalarınızı, içinde bulunduğunuz pazardaki en yüksek oranlarda gerçekleşmesini sağlıyoruz.

Fides Health olarak sizlere sunduğumuz Anlaşmalı Kurum Yönetimi hizmetlerimiz;

• Özel Sağlık Sigortası Hastane Hizmet Sözleşmesi Yönetimi
• Tamamlayacı Sağlık Sigortaları Hastane Hizmet Sözleşmesi Yönetimi
• Yurtdışı ve Yabancı Sağlık Sigortası Hastane Hizmet Sözleşmesi Yönetimi
• Tanıtım ve Pazarlama Faaliyetleri
• Stratejik Planlama ve Fiyatlandırma Hizmeti
• Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu Özel Hizmet Panelleri Yönetimi
• Personel Eğitimi

ANLAŞMALI KURUMLAR YÖNETİMİ ASLINDA İTİBAR YÖNETİMİDİR!

• Sosyal sorumluluk projeleri
• Yerel yönetim iş birlikleri
• Sponsorluk anlaşmaları
• Etkinlikler
• Lobi çalışmaları

ANLAŞMALI KURUMLAR YÖNETİMİNİN PAZARLAMA DEPARTMANI İÇERİSİNDEKİ ORGANİZASYONEL KONUMU

KURUMSAL İLETİŞİM DEPARTMANI

 Basın ilişkileri, PR, iç ve dış iletişim.

PAZARLAMA- SATIŞ VE DIŞ HEKIM İLİŞKİLERİ DEPARTMANI

 Kontratlı ya da kontratsız kurumlar ile polikliniklere, ASM’lere, muayenehane ve diğer hastane hekimlerine yönelik iş geliştirme faaliyetleri.
• Yeni kontratlar ile kurumlarla ortak kampanyalar üretilmesi.

FİYATLANDIRMA DEPARTMANI

 Rakiplere, ticari hedeflere, cari fiyatlara ve anlaşmalı kurumlara göre en uygun fiyat politikasını belirlemek için gerekli analizler.

ÇAĞRI MERKEZİ DEPARTMANI

 Çağrı merkezi hizmeti, randevu ve dış arama ile ürün/hizmet satışı.

ANLAŞMALI KURUMLAR DEPARTMANI YÖNETİM SÜREÇLERİ

 Özel Sağlık Sigortaları, Banka Sandıkları, Özel Şirketler ve dernekler ile sözleşme imzalanması,
• Fiyat Teklifi hazırlamak ve gelen fiyat tekliflerini hastane-kurum adına değerlendirmesi,
• Sözleşme pazarlık süreçlerini yönetilmesi,
• Faturalandırma süreçlerinin yönetilmesi,
• Hasta kabul süreçlerinde, hastane ekibine sözleşmesel destek verilmesi.
• Bankalar ,özel sağlık sigortaları, resmi ve özel sektörlerin provizyon işlemlerinin yönetimi.

BİR SİGORTA ŞİRKETİ İLE SÖZLEŞME İMZALANIRKEN KURUMA İLETİLMESİ ZORUNLU EVRAKLAR

 Cari Fiyat Listesi
• Vergi Levhası
• Ruhsat Fotokopisi
• İmza Sirküleri
• Ticaret Sicil Gazetesi

Open chat