0%

CRM ve Çağrı Merkezi Yönetimi

Sağlık Kurumlarında tüm dünya ülkelerinde, özellikle sağlık sistemleri gelişmiş olan ülkelerde çağrı merkezlerinin konumu ve önemi yadsınamaz bir şekilde göze çarpmaktadır. Şöyle ki; İşletmeler çağrı merkezleri için yüksek maliyetli yatırımlar yapmaktadır. Teknik olarak yüksek bütçeli CRM teknolojilerini ya satın alıyor veya kendi bünyelerinde bu yatırımı kurarak hem marka değerlerini yükseltiyorlar, hem de satış gücünü arttırıp rakiplerine göre avantajlı bir durum sağlıyorlar. Çağrı merkezlerinin müşteri sadakatini arttırmada oynadıkları rolü oldukça önem arz etmektedir. Özellikle ülkemizde son yıllarda sayıları oldukça artan özel hastanelerin,
yoğun rekabet ekseninde, sadık müşteri yaratma mecburiyetleri CRM yönetimi yapılmasını zorunlu hale getirmiştir. Bu minvalde gerek butik gerekse büyük ölçekli sağlık kurumlarında CRM Departmanının teknik ve idari olarak kurulup yönetilmesi sağlık kurumları açısından bir gerekliliktir.

Fides Health Agency CALL CENTER hizmetlerini teknik olarak kurup yönetirken;

CRM sistemini teknik alt yapısını kurar,
CRM sistemi ile kurumun otomasyon sisteminin entegrasyonun sağlanması için gerekli çalışmaların koordinasyonu yapar,
Hasta takip sistemi,
Randevu geri dönüşlerinin takibi,
Ekip etkinliğinin sağlanması, prim sistemi geliştirme,
Şikâyet yönetim sisteminin izlenmesi,
Satış kanalı olarak gerekli organizasyonu,
Yaparak kurumun marka değerini yükseltirken sağlık kurumunun Pazar payını ve karlılığını arttırmaktadır

Open chat